Onderdeel van een werving- en positioneringscampagne (ontwikkeling van concept en productie van verschillende video’s)